Главная » 2011 » Март » 21 » Лист Держ службі звязку
14:20
Лист Держ службі звязку
Міністерство інфраструктури України
Голові Державної служби зв’язку 
Краснокутському С.В.
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001,
Україна

Донецького обласного відділення
ліги радіоаматорів України
83052, м.Донецьк,
вул..Краснофлотська, б.74, к.18На сьогодні в розподіленні радіочастот, що регулюється Планом використання радіочастотного ресурсу України, Постанова КМУ від 09.06.2006р, №815, (далі План ) та Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженою Постановою КМУ від 15.12.2005р. № 1208 

(далі Національна таблиця), є значні невідповідності, які порушують наші права та законні інтереси, а також порушують права тисяч радіоаматорів України. Так, відповідно до ст. 21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000р,(далі ЗУ «Про радіочастотний 
ресурс»), радіочастотний ресурс України використовується відповідно до Плану використання радіочастотного  ресурсу України. План використання радіочастотного  ресурсу України повинен відповідати Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, інтересам України у  
сфері використання радіочастотного ресурсу України, її обороноздатності і безпеки, враховувати рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку, Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв'язку (СЕПТ). Ці вимоги Закону грубо порушуються і недотримуються, 
оскільки План не відповідає Національній таблиці в частині виділення окремих радіочастот для радіоаматорської та радіоаматорської супутникової служб. Національною таблицею 
встановлено право аматорів на використання радіочастот 10100 – 10150 кГц, 14250 – 14350 кГц, 1240-1300 МГц, 2300 – 2450 МГц, 5650 - 5850 МГц, 10 – 10,45 ГГц, 10,45-10,5 ГГц,
 24 - 24,05 ГГц, 24,05 - 24,25 ГГц, 47 - 47,2 ГГц, 77,5 – 78 ГГц, 78 – 79 ГГц, 79 – 81 ГГц , 134 - 136 ГГц, 136 - 141 ГГц, 241 – 248 ГГц, 248 – 250 ГГц, але всупереч Національній таблиці п.п. 51,52 Плану не містить цих радіочастот як аматорських, що порушує ЗУ «Про радіочастотний ресурс», 
який встановлює, що План використання радіочастотного ресурсу повинен відповідати Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України.
Незаконне невключення радіочастот до Плану, наносить матеріальну й моральну шкоду усім радіоаматорським громадським організаціям і нам в тому числі. Оскільки ми як громадська організація готуємо радіо змагання на частотах, які внаслідок халатності співробітників НКРЗ чи ЦОВЗ 
(Державної служби зв’язку України), або ще через якісь невідомі нам причини, не увійшли до Плану, нами витрачаються кошти на проведення змагань, члени нашої організації витрачають 
сотні тисяч гривень на виготовлення та закупівлю обладнання для участі у змаганнях, які на сьогодні ми фактично не зможемо провести, через незаконні дії НКРЗ і Державної служби зв’язку 
України щодо розробки Плану використання радіочастотного ресурсу України.
Згідно з п.5 ст. 21 ЗУ «Про радіочастотний ресурс» план використання радіочастотного ресурсу України розробляється ЦОВЗ (Державною службою зв’язку України) згідно з 
Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України на підставі пропозицій і за участю НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної влади, а також громадських організацій - користувачів  радіочастотного ресурсу України та інших суб'єктів підприємницької діяльності. Наскільки нам відомо ні ЦОВЗ, ні НКРЗ не залучали до участі жодної радіоаматорської 
громадської організації України, що теж порушує вимоги ЗУ «Про радіочастотний ресурс».
Україна є членом «Міжнародного союзу электроз’вязку», та приєдналася до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку. План використання радіочастотного  ресурсу України п.52 в графі 6 вказує відповідність частот передбачених Планом положенням регламенту радіозв'язку 
Міжнародного союзу електрозв'язку (РР МСЕ), резолюції всесвітніх конференцій радіозв'язку (ВКР), рекомендації міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) та Європейської  конференції адміністрацій пошт та електрозв'язку (СЕПТ),  рішення Європейської комісії з комунікацій (ЄКК), а також
міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в Україні, в яких визначаються умови використання радіочастотного ресурсу щодо забезпечення електромагнітної сумісності  (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ). Насправді радіочастоти передбачені міжнародними угодами для аматорів, просто не 
включені до Плану використання радіочастотного ресурсу України.
Внаслідок цього «не включення» українські радіоаматори не можуть брати участь у міжнародних змаганнях з різних видів радіоспорту і представляти Україну на міжнародному 
рівні, здобуваючи повагу і визнання своєї держави на всесвітньому рівні.
Відповідно до п.5 ст. 21 ЗУ «Про радіочастотний ресурс» план використання радіочастотного ресурсу України розробляється ЦОВЗ згідно з національною таблицею розподілу смуг радіочастот України на підставі пропозицій і за участю НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної 
влади, а також громадських організацій - користувачів радіочастотного ресурсу України та інших суб'єктів підприємницької діяльності. Отже ми надаємо Вам пропозиції щодо зміни та 
доповнення Плану використання радіочастотного ресурсу України. Ці пропозиції викладені в Додатку №1 до цього листа.
Нагадуємо Вам, що в порядку п.п. 6, 7 ст.21 ЗУ «Про радіочастотний ресурс» Перегляд Плану використання радіочастотного ресурсу України здійснюється не рідше одного разу на рік. Зміни до  
Плану вносяться за необхідністю в порядку, визначеному цим Законом для розробки та затвердження Плану. ЦОВЗ розглядає пропозиції про зміни до Плану використання 
радіочастотного ресурсу України та вносить їх із своїми висновками до Кабінету Міністрів України 
протягом одного місяця від дня надходження пропозицій. Отже, просимо Вас розглянути наші пропозиції щодо зміни та доповнення Плану використання радіочастотного ресурсу 
України, при розробці, затвердженні, узгодженні та розгляді цих пропозицій, просимо залучити до участі у якості заінтересованої особи громадську організацію, а саме Всеукраїнську громадську організацію «Ліга радіоаматорів України», що розташована за адресою: Україна, 03056 , 
м.Київ, вул. В.Гетьмана, 27 ЦСТРК ТСО України, Штаб-квартира  ЛРУ, тel. 380(44) 457-09-72. Також просимо Вас звернутися до НКРЗ з питанням про зміну нового Регламенту радіоаматорського 
зв’язку України відповідно до вимог Національної таблиці. У випадку Вашої бездіяльності ми будемо вимушені звернутися до адміністративного суду з позовом про захист наших прав 
та законних інтересів. Відповідно до ст.6 ЗУ «Про радіочастотний  ресурс України» користувачі радіочастотного ресурсу України мають право оскаржувати незаконні дії та бездіяльність органів,
 що беруть участь у розподіленні радіочастот в Україні. 


«___»______2011р. _______ ________________


ДОДАТКИ:
1. Додаток №1


Додаток №1 до листа від «__»_____2011р. б/н

Пропозиції щодо зміни та доповнення Плану використання
радіочастотного ресурсу України

З метою узгодження міжнародних нормативних актів з законами і підзаконними нормативними актами України, пропонуємо Вам викласти графу 7 п.п. 51,52 (що містить перелік смуг радіочастот) 
Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2006р, №815,), з наступним змістом:
СМУГИ РАДІОЧАСТОТ:

1715-1800 кГц
1810-1850 кГц
1850-2000 кГц
3500-3800 кГц
7000-7200 кГц
10100-10150 кГц
14000-14250 кГц
14250-14350 кГц
18068-18168 кГц
21000-21450 кГц
24890-24990 кГц
28,0-29,7 МГц
50,08-50,28 МГц
144,0-146,0 МГц
430,0 – 440,0 МГц
1240-1300 МГц
2300 – 2450 МГц
5650 - 5850 МГц
10,00 – 10,45 ГГц
10,45 - 10,50 ГГц
24,00 - 24,05 ГГц
24,05 - 24,25 ГГц
47,00 - 47,20 ГГц
77,50 – 78,00 ГГц
78 – 79 ГГц
79 – 81 ГГц
134 - 136 ГГц
136 - 141 ГГц
241 – 248 ГГц
248 – 250 ГГц,

Викладення графи 7 п.п.51,52 Плану використання радіочастотного ресурсу України із запропонованим нами змістом дасть змогу узгодити План використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2006р, №815,) з Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженою Постановою КМУ від 15.12.2005р. № 1208 та Законом 
України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000р. без втручання у це питання Конституційного Суду України.


«___»______2011р. _______

Просмотров: 958 | Добавил: vlad | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 2
avatar
0
1 Ивашкин Владимир • 23:51, 21.03.2011 [Материал]
Я двумя руками ЗА!!!!
avatar
0
2 Борис • 23:47, 25.03.2011 [Материал]
Спасибо инициаторам за активность в деле защиты прав радиолюбителей Украины.
avatar
Домой История Дипломы Члены ЗООЛРУ Конкурс

О спутниковом ТВ и СВ радиосвязи в Латвии
Запорожье. Городской портал. САРМАТ
Український радіопортал - Украинский радиопортал
AlfaSpid поворотные устройства антенн - spid.in.ua
География посетителей этой страницы

Наш банерр

ИЛИ скрипт <a href=" http://zrdrau.ucoz.ru /"> <IMG SRC = "http://zrdrau.ucoz.ru/images/ban1_gif2.gif" ширина = "88" высота = "33" граница = "0" ALT = "История радиолюбительства Запорожья"> </a>